ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

پنجشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
Thursday, 19 September 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

خدمات جهانی نیکوتینی های گمنام

خدمات جهانی نیکوتینی های گمنام NAWS و هیئت نمایندگان منطقه برای حمایت از گروه ها و تک تک اعضا به وجود آمده است.

هیئت نمایندگان، در اختیار گذاشتن خدمات، طرح های جدید و راه های آسان تر نمودن رساندن پیام بهبودی به معتاد نیکوتین در حال عذاب را به عهده دارد. حل مشکلات گروه ها نیز به عهده خدمات جهانی، شورا و هیئت نمایندگان می باشد.

همچنین حمایت و پشتیبانی اعضا توسط نشریات شامل کتاب ها و جزوه ها و فراهم کردن مجموع نشریات برای راه اندازی یک جلسه و انتشار مجله فصلی هفت مطلب و برپایی جلسات تلفنی و اینترنتی و تهیه لیست نشانی جلسات سراسر جهان و خدمات شبکه اینترنتی و پشتیبانی مالی، از دیگر خدمات دفتر جهانی نیکوتینی های گمنام می باشد.