ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

پنجشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
Thursday, 19 September 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

قدم های دوازده گانه

قدم های دوازده گانه نماد روحانی برنامه بهبودی می باشد و فرایندی است در جهت خود شناسی و مسیری به سوی آرامش درونی. قدم های دوازده گانه پیشنهاد یک مسیر روحانی است که می تواند ما را بر اعتیاد نیکوتین و همچنین مشکلات زندگی روزانه پیروز کند. قدم ها قلب برنامه بهبودی ما می باشد.


قدم های دوازده گانه نیکوتینی های گمنام

1- ما پذیرفتیم در برابر نيكوتين عاجز بوديم و اختيار زندگي از دست مان خارج شده بود.

2– ما به اين باور رسيديم كه يك نيروي برتر مي تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.

3– ما تصميم گرفتيم اراده و زندگي مان را به مراقبت خداوندي كه درك مي كرديم بسپاريم.

4– ما يك ترازنامه اخلاقي جستجو گرانه و بي باكانه از خود تهيه كرديم.

5– ما چگونگي دقيق خطاهاي مان را در برابر خداوند، خود و يك انسان ديگر پذیرفتیم.

6– ما آمادگي كامل پيدا كرديم تا خداوند کلیه نواقص شخصيتي ما را برطرف سازد.

7– با فروتنی از او خواستيم كمبود فضايل اخلاقي ما را مرتفع سازد.

8– فهرستي از تمام كساني كه به آن ها آسيب رسانده بوديم تهيه كرده و خواستار جبران خسارت از تمام آن‌ها شديم.

9– ما در هر جا كه امكان داشت از اين افراد جبران خسارت كرديم، مگر در مواردي كه اجرای اين امر به ايشان و يا ديگران آسيب برساند.

10– ما به تهية ترازنامة شخصي خود ادامه داديم و هر گاه در اشتباه بوديم سريعاً آن را پذيرفتيم.

11– ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاءرابطه آگاهانه خود با خداوندي كه درك مي كرديم شده و فقط جوياي آگاهي از خواست او براي خود و قدرت اجرايش شديم.

12– با بيداري روحاني حاصل از برداشتن اين قدم ها كوشيديم اين پيام را به نيكوتيني هاي ديگر برسانيم و اين اصول را در تمام امور زندگي خود به اجرا در آورديم.

قدم هاي دوازده گانه نیکوتینی های گمنام با دريافت مجوز از دفتر خدمات جهاني الكلي هاي گمنام،اقتباس گرديده است. دريافت مجوز به اين مفهوم نيست كه الكلي هاي گمنام و نيکوتینی هاي گمنام به يكديگر وابسته اند. الکلی های گمنام يك برنامه بهبودی از الكليزم است كه برنامه خاص خود در رابطه با بهبودي از الکلیزم را دنبال مي‌كند و هيچ عقیده اي در مورد مسائل خارجي ندارد.

چگونه مي توان اطلاعات بيشتر در مورد نيكوتيني هاي گمنام بدست آورد؟

   اطلاعات بیشتر در مورد انجمن ما بر روی سایت دفتر خدمات جهانی نیکوتینی های گمنام موجود است. خدمت گزاران پاسخگویی به نامه ها، آماده همکاری با شما هستند. خبر نامه فصلی هفت مطلب طریق دیگری برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ماست. برای پیدا کردن جلسات سراسر دنیا با دفتر خدمات جهانی تماس حاصل نمایید.