ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

پنجشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
Thursday, 19 September 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

"کارکرد قدمهای دوازده گانه"

ديدگاه يك نيكوتيني از كاركرد قدمهاي دوازده گانه

با عمل كردن به قدمهاي دوازده گانه، بسياري از نگرش و ديدگاه هايمان در زندگي روزانه تغيير مي كند. آرام آرام، هر روزه شكرگذار معجزاتي كه در درون و بيرونمان اتفاق مي افتد خواهيم شد. به آرامي به اين درك و باور مي رسيم. كه اگر به خداوند اجازه دهيم، او ما را ياري خواهد داد. آنچه را كه در زير مي خوانيد، ديدگاه يك عضو از كاركرد دوازده قدم است كه نشان مي دهد چگونه مي توانيم توسط قدمهاي دوازده گانه از اسارت نيكوتين رها شويم.

قدم اول

-      ما اقرار كرديم در برابر نيكوتين عاجز بوديم، كه اختيار زندگي از دستمان خارج شده بود.

با اولين اقرار كه در برابر نيكوتين عاجز هستيم، سريعاً در را براي دريافت كمك بر روي خود مي گشاييم. اين اقرار به عجز، قابليت ذهني بازتر و تمايل براي پذيرش نيرويي بالاتر از نيروي خودمان را به ما مي دهد. براي بعضي ها اين عمل مشكل است، اما اگر ما در برابر نيكوتين عاجز نبوديم، پس قادر مي بوديم هر زمان هر تعداد سيگار را كه اراده مي كرديم و مي خواستيم مصرف كنيم، بعضي روزها دو يا سه عدد مصرف كنيم، بعضي روزها يك پاكت يا بيشتر و بعضي روزها اصلاً مصرف نكنيم. بسياري از ما به سادگي نمي توانيم اين كار را بكنيم.

قسمت دوم قدم اول"اختيار زندگي از دستمان خارج شده بود" به سادگي قابل اثبات است. اگر مصرف نيكوتين را براي چند ساعتي تنها از طريق نيروي اراده شخصي خودمان متوقف نمائيم، بزودي متوجه مي شويم كه حقيقتاً چقدر اختيار زندگي از دستمان خارج است. اشتياق به سيگار كنترل ما را به دست مي گيرد و تا زماني كه نيكوتين مصرف مي كنيم، قابليت كمك گرفتن را نداریم.

قدم دوم

-     ما به اين باور رسيديم كه يك نيروي برتر از ما، مي تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.

در قسمت اول اين قدم به اين باور مي رسيم كه نيروي بالاتر از نيروي ما وجود دارد. بسياري از ما هم اكنون به نيروي بالاتري كه آن را خدا مي ناميم، اعتقاد داريم. اگر به نيرويي بالاتر از خودمان عقيده اي نداريم، مهم است كه حداقل ذهن خود را باز بگذاريم. ممكن است زماني كمكي از خداوند خواسته ايم و او به ما كمك كرده باشد، ممكن است زماني خيره در حال نگريستن به غروب خورشيد، دريا و يا اقيانوس بوده ايم و ناگهان احساس كرده باشيم كه يك نيروي برتري وجود دارد. يا زماني كه صاحب فرزندي شده ايم و از خداوند تشكر كرده ايم. اگر اكنون برايمان مشكل است كه نيروي برترمان را باور كنيم، ممكن است ياد آوري اين موارد به ما كمك كند. باور كردن اين كه خداوند واقعاً مي تواند كاري براي ما انجام دهد، قسمت دوم اين قدم است. اگر بتوانيم باور كنيم كه او به ما جان داده است، پس مطمئناً مي توانيم باور كنيم كه او به ما كمك خواهد كرد تا مانند انسانهاي سالم زندگي كنيم.

"اگر حتي فقط عقيده بسيار اندكي داشته باشيم كه او مي تواند و به ما كمك خواهد كرد، او در را باز خواهد كرد"

قسمت سوم اين قدم "او مي تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند" او چگونه مي تواند ما را به تعادل و سلامت عقلي برساند؟

ما آگاهانه يك ماده آلكالوئيدي سمي بنام نيكوتين را وارد ريه هاي خود مي كنيم. تأثيرات خطرناك اين ماده بر روي جسم به دفعات به اثبات رسيده است، با اين وجود ما كماكان به مصرف خود ادامه مي دهيم اين عدم سلامت عقل و تعادل است.

قدم سوم

-      ما تصميم گرفتيم اراده و زندگيمان را به مراقبت خداوندي كه درك مي کرديم، بسپاريم.

در قدم اول ما اقرار كرديم و پذيرفتيم كه در برابر نيكوتين عاجز بوديم و اختيار زندگي از دستمان خارج شده بود. در قدم دوم به اين باور رسيديم كه يك نيروئي برتر از نيروي خودمان، مي تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.

قدم سوم به سادگي، گرفتن اين تصميم است كه اجازه دهيم خداوند از ما مراقبت و محافظت كند. اگر بتوانيم اجازه دهيم او از ما مراقبت نمايد و سعي ما بر اين باشد تا نيكوتين را كه براي زندگي ما خطرناك است، قطع كنيم، پس به يقين مي توانيم باور كنيم كه او به ما كمك خواهد كرد. با برداشتن اين سه قدم اوليه، در را باز مي كنيم تا به يك نيروي فراتر از نيروي خودمان اجازه دهيم وارد زندگيمان شود و به ما كمك كند.

"خداوند هميشه با ما است و در صورتي كه بخواهيم به ما كمك كند، كمك خواهد كرد."