ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

پنجشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
Thursday, 19 September 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی

اطلاع رسانی چیست؟

اطلاع رسانی شیوه ای است برای رساندن پیام بهبودی انجمن نیکوتینی های گمنام به عموم مردم و معتادان به نیکوتینی که هنوز در عذابند.

مطلع کردن عموم مردم از این موضوع که NicA وجود دارد و بهبودی از بیماری اعتیاد به نیکوتین را به رایگان ارائه می دهد.

هدف ما از انجام اطلاع رسانی آن است که به دنیا بگوئیم انجمن ما فعالیت می کند و در دسترس همگان است و پیوستن به آن هیچ گونه مخارج و شروطی در بر ندارد.

شرح وظایف:

ارتباط و معرفی NicA به نهادهای دولتی، اجتماعی، ادارات و عموم به منظور شناساندن انجمن نیکوتینی های گمنام.

  1.     هماهنگی فعالیتهای اطلاع رسانی کلیه گروههای NicA ناحیه مربوطه.
  2.     توسعه اطلاعات درباره NicA به عموم.
  3.     آموزش اعضای اطلاع رسانی.
  4.     هماهنگی جهت برگزاری پنل اطلاع رسانی و اعزام سخنران، شرکت در نمایشگاهها و کارگاههایی که توسط سازمانهای قضایی و انتظامی دعوت میگردد و نیاز به اطلاع رسانی دارد.
  5.     ارتباط با جوامع مختلف در جهت معرفی و محترم نمودن NicA در سطح جوامع.
  6.     ارتباط با نهادهای دولتی و اجتماعی، ادارات و عموم مردم به منظور شناساندن هدف اصلی NicA و سایر اصول انجمن و نشان دادن مرز NicA با هر موسسه و سازمان دیگر به منظور در دسترس بودن NicA برای هر معتاد به نیکوتینی که نیاز به کمک دارد.
  7.     اطلاع رسانی و کمک به تشخیص NicA از هر موسسه و نهاد اجتماعی یا دولتی به منظور اطلاع رسانی خارجی جهت آگاهی عموم مردم و اجتماع از حضور NicA و اینکه ما چه؟ که؟ و کجا؟ هستیم.