ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

پنجشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
Thursday, 19 September 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

براي خانواده و دوستان معتادان به نيكوتين

آيا نگران كسي هستيد كه نيكوتين مصرف مي كند؟

براي خانواده و دوستان معتادان به نيكوتين

اين جزوه شامل اطلاعاتي در مورد انجمن نيكوتيني هاي گمنام، اعتياد نيكوتين و پيشنهادات براي كساني كه با مصرف كننده نيكوتين زندگي مي كنند مي باشد و میخواهند در ترک سیگار به او کمک کنند. قصد ما به مشاركت گذاردن تجربه، اميد و نيرو به منظور وسعت بخشيدن به دايره درك، بينش و حمايت متقابل است. اگر همسر، دوست و يا كسي از بستگان شما به نيكوتين اعتياد دارد و شما نگران ايشان هستيد، اميدواريم نشريات ما بتواند به شما كمك كند.

نيكوتيني هاي گمنام چيست؟

ما يك سازمان پزشكي نيستيم. آنچه داريم، تجربيات شخصي در رابطه با اعتياد نيكوتين و فرايند رهايي از آن است. ديباچه ما بدين گونه است:

نيكوتيني هاي گمنام يك انجمن همياري از زنان و مرداني است كه به يكديگر كمك مي كنند تا يك زندگي رها از نيكوتين را تجربه كنند. ما تجربه، اميد و نيرويمان را با يكديگر به مشاركت مي گذاريم و بدينگونه از اعتياد قدرتمند نيكوتين رها شده ايم. تنها لازمه عضويت در نيكوتيني هاي گمنام تمايل به قطع مصرف نيكوتين است. براي عضويت هزينه يا شهريه اي از شما دريافت نمي شود، ما از طريق كمك هاي داوطلبانه اعضا متكي به خود هستيم. نيكوتيني هاي گمنام به هيچ سازمان، فرقه، نژاد، مذهب و موجوديت سياسي وابستگي ندارد، وارد مباحث اجتماعي نشده و هيچ چيزی را رد يا تأييد نمي كند. هدف اصلي ما حمايت از كساني است كه تمايل به رهايي از اعتياد نيكوتين دارند.

نيكوتيني هاي گمنام با دريافت مجوز از الكلي هاي گمنام، قدم ها و سنت هاي دوازده گانه اين انجمن را در جهت بهبودي از اعتياد نيكوتين اقتباس نموده است. قدم ها خيلي ساده، پيشنهاداتي است براي هر عضو تا او را در مسير بهبودي راهنمايي كند و هر عضو آن را بر اساس درك شخصي خود در زندگي به كار مي برد. اصول روحاني نهفته در قدم ها و سنت هاي دوازده گانه راهنماي ماست. انجمن نيكوتيني هاي گمنام يك برنامه روحانيست اما مذهبي نيست.

خيلي ساده، برنامه ما يك برنامه رهايي از اعتياد نيكوتين است كه نتيجه سعي و تلاش ما رسيدن به يك بيداري روحانيست. نيكوتيني هاي گمنام هيچ عقيده اي را تحميل يا اعضاء را مجبور به باور از خدا نمي كند بلكه آنان را تشويق مي كند تا ذهن خود را باز گذاشته و به عقايد و باور ساير اعضاء احترام بگذارند. لازم است هر عضو به درك شخصي خود از يك نيروي برتر برسد. اين نيرو به سادگي مي تواند روح همياري در انجمن باشد.

انجمن نيكوتيني هاي گمنام در اوايل دهه 1980 با نام سيگاري هاي گمنام كار خود را آغاز كرد. كنفرانس خدمات جهاني در سال 1990 ميلادي تصميم گرفت نام انجمن را به نيكوتيني هاي گمنام تغيير دهد. اين تغيير باعث تمركز انجمن بر عامل اعتياد (نيكوتين) و وسعت بخشيدن امكان استفاده تمام كساني كه به هر شكل نيكوتين مصرف مي كنند گرديد.اعتياد نيكوتين

نيكوتين به عنوان ماده آلكالوئيدي سمي كه به شدت اعتياد آور است شناخته شده. طبق نظريه "سازمان ملي استفاده سوء از دارو" از هر ده نفر كه در نوجواني سيگار را امتحان مي كنند، نُه نفر به آن معتاد مي شوند. رئيس پيشين سازمان درباره استفاده سوء از دارو گفته است: نود درصد از مصرف كنندگان نيكوتين قبل از نوزده سالگي به آن معتاد مي شوند، بنابراين بيماري اعتياد نيكوتين يك ناهنجاري دوران بلوغ به شمار مي آيد.

ما نيكوتين را حيله گر، قدرتمند و صبور مي دانيم. اعتياد نيكوتين يك بيماري جسمي، روحي و روانيست.

اعتياد نيكوتين ناشي از كمبود اراده يا يك نقص شخصيتي نيست بلكه يك بيماري پيش رونده و لاعلاج است. بسياري از افراد با اراده نيز، نيكوتين مصرف كرده و در دام آن افتاده اند.

مصرف نيكوتين سبب ايجاد اجبار جسمي و ذهني مي گردد تا نيكوتين بيشتري مصرف شود. مصرف نيكوتين سبب صدمه خوردن به ارتباط معنوي ما با خداوند شده بود. هرچه بيشتر در دام مصرف گرفتار شديم وابستگي ما به نيكوتين بيشتر شد.

لزوماً هركس نيكوتين مصرف مي كند معتاد به نيكوتين نيست. برخي كنترل شده مصرف مي كنند و هيچ گونه وابستگي به آن ندارند، اما اين افراد استثناء و بسيار اندك هستند.

عده اي ديگر مي بايست مقدار مشخصي مصرف كنند تا رضايت حاصل كنند. اينجا نقطه اي است كه نشانه هاي اعتياد ديده مي شود. يكي ممكن است روزي چند نخ بكشد و ديگري روزي چهار يا پنج پاكت.

ما معتادان به نيكوتين فرصتي يافته ايم تا از چنگال نيكوتين رها و سلامت خود را بدست آوريم، اما بيماري اعتياد علاج ناپذير است.

اگر مصرف كنيم، خواهيم باخت. هميشه مصرف بار اول منجر به مصرف دوم و سوم و هزاران بار خواهد شد.

اعتياد نيكوتين يك بيماري است كه متوقف كردن آن نياز به خود شناسي دارد. مصرف كننده تنها كسي است كه لازم است نشانه هاي بيماري را بشناسد و بپذيرد كه اشكالي در كار است.

تمام آن فقط به مصرف كننده بستگي دارد كه باور كند من يك معتاد به نيكوتين هستم.

ما دريافته ايم انتقاد، سرزنش و نصيحت كردن، اغلب فقط باعث ايجاد حالت تدافعي در معتاد مي گردد.

قبول كردن واقعيت اعتياد به عنوان يك بيماري نه تنها براي مصرف كننده، بلكه براي افرادي كه با او زندگي مي كنند نيز مشكل است. از سال 1990 نيكوتين به طور رسمي به عنوان يك ماده اعتيادآور شناخته شده است. كلمه معتاد هميشه بار سنگين ننگ را با خود يدك كشيده است و پذيرش آن به عنوان يك بيماري مستلزم آگاه سازي عمومي و ايجاد تغيير نگرش است.

بسياري از معتادان و آنان كه با ايشان زندگي مي كنند حالتي ذهني به نام انكار را تجربه كرده اند. اين حالت زماني به وجود مي آيد كه مسائل را ناديده گرفته، خود را به ناداني مي زنيم و از شرايط موجود و پيامدهاي ناشي از آن فرار مي كنيم.

انكار يك واكنش طبيعي و يك حالت دفاعيست كه مي خواهد ما را از ترس اتفاقي كه قرار است در آينده رخ دهد بيرون آورد.

اعتياد باعث شده بود تصور كنيم بدون مصرف نيكوتين نمي توان زندگي كرد. ما باور كرده بوديم به نيكوتين احتياج داريم. هر بار كه قطع مصرف و مجدداً شروع به مصرف مي كرديم، باور ما به اينكه نمي توانيم بدون نيكوتين زندگي كنيم بيشتر مي شد.

سلامت عقل را از دست داده بوديم. حقيقت را انكار يا آن را توجيه مي كرديم. عده اي از ما تا وقتي بر اثر مصرف نيكوتين به بيماري دردناكي مبتلا نشديم مي گفتيم: هيچ مشكلي در كار نيست.

اعمال و رفتار آزار دهنده معتادان به نیکوتین، الكل و ساير مواد مخدر، بيشتر بيانگر اين مطلب است كه اشكالي در كار است.

ما اعضاي نيكوتيني هاي گمنام به مرور دريافتيم كه چگونه اعتياد نيكوتين زيركانه به زندگي ما و اطرافيان از لحاظ جسمي، روحي و رواني لطمه زده است.

آن عده از شما كه با مصرف كننده نيكوتين زندگي كرده ايد، اغلب به دليل نااميدي، گيجي، رنجش، خشم و ترس ناشي از رفتار معتادگونه مصرف كننده، زندگي آشفته اي را تجربه كرده ايد. به ندرت معتادي را پيدا مي كنيد كه بگويد: بله، تشكر مي كنم حق با شماست، از هم اكنون قطع مصرف مي كنم.

حتي بهترين نيت خير ما، جهت مجبور نمودن مصرف كننده به قطع مصرف ممكن است پيامدهاي ناخوشايندي به بار آورد.

بسياري اوقات وادار نمودن معتاد باعث انحراف بيشتر او مي گردد. براي شما باور كردن ناتواني در مجبور نمودن معتاد به قطع مصرف همانقدر مشكل است كه باور كردن توقف مصرف براي معتاد به نيكوتين.

اگر معتاد به نيكوتين نيستيد، دشوار است درك كنيد چگونه ممكن است كسي به چنين رفتار خطرناكي ادامه دهد. اگر مصرف كننده نيكوتين نيستيد و بو و مزه نيكوتين براي تان نامطبوع و ناخوشايند است، مشكل مي توانيد تصور كنيد چگونه ممكن است كسي از آن لذت ببرد.

اگر قبلأ مصرف مي كرديد و قطع مصرف برايتان آسان بوده، مشكل است بتوانيد درك كنيد چرا مصرف كننده ديگر، در قطع مصرف مكرراً ناموفق است. يكي از خصوصيات گمراه كننده نيكوتين اين است كه تأثير آن بر اشخاص متفاوت است. پژوهش هاي ژنتيكي و بيوشيميايي نشانگر تأثيرات قدرتمند نيكوتين است كه از حدود اين برنامه خارج است.


 


مي خواهد قطع مصرف كند، اما...

آرزوي مصرف كننده نيكوتين اين است كه روزي به يك باره وسوسه مصرف از بين برود و يا راه بدون دردي براي قطع مصرف پيدا شود.

معتادان نيكوتين هميشه بهانه اي براي اين كه اكنون وقت مناسب براي قطع مصرف نيست دارند. مصرف كنندگان معمولا قبل از اقدام به قطع مصرف با مريضي ناشي از مصرف مواجه مي شوند. براي بسياري رسيدن به اين نقطه مانند بريدن ترمز در سراشيبي است كه فقط مرضي كه به آن مبتلا گرديده اند تعيين مي كند تا كجا خواهند رفت. براي عده اي آن نقطه مرگ است.

بسياري از مصرف كنندگان مي گويند مي خواهم قطع مصرف كنم، اما همچنان به مصرف ادامه مي دهند.

ممكن است نتوانيد درك كنيد كه چگونه كسي مي خواهد قطع مصرف كند اما نمي تواند. وسوسه و اجبار قابليت تغيير رفتار مصرف كننده را از بين مي برد.

نيكوتين همراه و همدم مصرف كننده است و در همه جا و همه چيز از يكديگر جدا نيستند. علاوه بر نشانه هاي جسمي، نشانه هايي از نارضايتي در آنان مشهود است كه نشان مي دهد در الگوي تجربيات آنان چيزي كم يا اشتباه است.

تشويش و اضطراب براي قطع مصرف، ممكن است باعث افزايش مقدار مصرف گردد. عده اي مصرف را كاهش مي دهند تا لذت بيشتري از مصرف دوباره ببرند. عده اي از انواع سبك تر استفاده مي كنند، اما دوباره به مقدار مصرف قبل باز مي گردند تا مقدار نيكوتين مورد نياز جسم را تأمين كنند. مصرف كننده ممكن است خود را محدود كند تا در زمان يا مكان خاصی مصرف كند.

پيش از آمدن به نيكوتيني هاي گمنام بسياري از ما به روش هاي گوناگون قطع مصرف كرده بوديم، اما نمي توانستيم در ترك باقي بمانيم.

صحبت شما زماني در مصرف كننده اثر خواهد نمود كه تمايل به قطع مصرف داشته باشد. خواندن دعاي آرامش در شرايط بحراني كمك بزرگي براي ماست.

خداوندا:

آرامشي عطا فرما تا بپذيرم آنچه را كه نمي توانم تغيير دهم،

شهامتي تا تغيير دهم آنچه را كه مي توانم،

و بينشي كه تفاوت اين دو را بدانم.

پس از قطع مصرف:

بسياري از معتادان نيكوتين به كمك انجمن نيكوتيني هاي گمنام در قطع مصرف باقي مانده اند. خط مشي روابط عمومي ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبليغ.

ما بر اين باوريم كه اين برنامه براي هر كس كار نمي كند. فقط كساني از اين برنامه بهره خواهند برد كه با تمايل به اينجا بيايند.

پس از خواندن اين جزوه ممكن است بخواهيد مقداري نشريات ما را در اختيار مصرف كننده مورد نظرتان قرار دهيد. هيچوقت جمله خود را با "تو بايد..." شروع نكنيد.

به ياد داشته باشيد: اگر معتاد را تحت فشار قرار دهيد نتيجه برعكس خواهد شد. اگر مصرف كننده تحت فشار قرار گيرد ممكن است از خواندن نشريات طفره برود. وقتي روش صحيح را بدانيد از اشتباهات احتمالي جلوگيري خواهيد كرد.

اگر مصرف كننده شما مايل به مطالعه نشريات است پيشنهاد كنيد پس از مطالعه نظرش را با شما در ميان بگذارد. در صورتي كه از شما كمك خواست، پيشنهاد مي كنيم منبعي باشيد براي حمايت و پشتيباني او. مشوقي صبور باشيد و با علاقه به صحبت هاي او گوش دهيد. بهبود يك معتاد تكليف كوچكي براي هيچ يك از شما نيست اما پاداشي بزرگ در نتيجه سعي و كوشش تان دريافت خواهيد كرد.


 

براي يك معتاد، تغيير معمولا با ترس و مقاومت همراه است.

آگاه باشيد مصرف كننده ممكن است در دوره سم زدايي درگير رفتار پرخاشگرانه ناشي از قطع مصرف گردد. در آغاز، زندگي بدون مصرف نيكوتين براي او غريب است. اغلب قبول كمك براي يك معتاد دشوار است. ما در پشت پرده اي از دود خود را از مردم جدا كرده بوديم. ترك هاي ناموفق باعث خجالت و از دست رفتن اعتبار ما نزد ديگران شده بود، اما با شركت مرتب در جلسات و حمايت متقابل اعضاء توانستيم بر مشكل اعتياد فائق آييم.

اگر مايل به شركت در جلسات است به بهترين شكل ممكن او را ياري نماييد.

به ياد داشته باشيد گمنامي و رازداري اساس روحاني انجمن ماست. وقتي از جلسه بر مي گردد مي توانيد از او بپرسيد در جلسه چه شنيده اما هرگز نپرسيد چه كسي آن را گفته است. يكي ديگر از اصول روحاني برنامه ما اين است كه اصول اخلاقي را به غرايض شخصي ترجيح دهيم.

در صورتيكه جلسه باز وجود داشته باشد ممكن است از شما درخواست كند تا در اين جلسات شركت كنيد، او را حمايت كنيد و مشاركت اعضا را بشنويد. در فعاليت هاي جديد و سالمي كه شروع كرده است با او مشاركت كنيد. ما با احترام به درك شخصي هر فرد، دريافته ايم خواندن دعا تأثير عظيمي در زندگيمان دارد.

در فرآيند بهبودي حالات و رفتار متفاوت را تجربه خواهد كرد. در هفته هاي اول، پرخاشگري، بي حوصلگي و حواس پرتي غير معمول نيستند. اما اين به معني صدور مجوز براي اين رفتار نيست.

شايد در هفته هاي اول وقتي دچار اين رفتارها مي گردد بخواهيد پيشنهاد كنيد تا براي خلاصي از اين حالت يك بار مصرف كند. نتيجه اين عمل در بهترين وضعيت اين است كه فرآيند سم زدايي طولاني تر و در بدترين وضعيت باعث بازگشت او به مصرف مجدد مي گردد. بهترين راه حل در اينگونه مواقع استفاده از شماره تلفن اعضاء است.

براي يك مصرف كننده نيكوتين بعيد نيست بعد از ماه ها و حتي سال ها قطع مصرف دچار خود فريبي شود و بخواهد فقط يك بار مصرف كند. اين غير ممكن است و او را مجدداً به همان كابوس قديمي باز مي گرداند.

براي عده اي لغزش موقتي است. لغزش يك رويداد غير معمول نيست. بهبودي هميشه حركت رو به جلو نيست. لغزش براي عده اي از ما يك تجربه است كه ما را به جلو پرتاب مي كند.

اين برنامه چگونه كار مي كند؟

تنها راه خروج از جنگل، عبور از ميان درختان است.

با راهنمايي اصول روحاني اين برنامه به ما كمك شده تا از تاريكي اعتياد بيرون آمده و در مسير بهبودي گمراه نشويم. هيچ يك از ما كامل نيستيم، بنابراين بخاطر داشته باشيد اين مسيري است كه آن را فقط براي امروز طي مي كنيم.

اين برنامه يك برنامه به مرور است كه هر عضو آن را به شيوه خاص خود انجام مي دهد. با حمايت و پشتيباني متقابل و بكارگيري اصول برنامه پيشرفت خواهيم كرد. ما بيماري و بهبودي مشتركي داريم و آگاهي از آن بار سنگيني از دوش مان بر مي دارد.

بهبود جسمي، روحي و رواني ما نياز به زمان دارد. بهبودي يك فرايند است و به يكباره اتفاق نمي افتد. يكي از ابزارهاي بهبودي در اين انجمن، خدمت است. اميدواريم دوستان و بستگان ما ارزش انرژي و زماني كه در اينجا به كار مي بريم را درك كنند. هركس مي تواند از فوايد اين برنامه بهره مند گردد.

تازه واردان در ابتداي قطع مصرف ممكن است با شور و شوق فراوان از تجربيات جديد روحاني و معنوي كه به دست مي آورند، سخن بگويند. براي معتاد قطع مصرف يك معجزه است. برنامه هاي دوازده قدمي توانسته است به بسياري از معتادان و خانواده هاي آنان كمك كند.

انجمن دوازده قدمي (الانان) منبعي پر ارزش براي خانواده هاي الكلي هاي گمنام است اميدواريم روزي فرا رسد كه خانواده هاي نيكوتيني هاي گمنام نيز يك انجمن همياري دوازده قدمي تشكيل دهند.

به شما خانواده هاي محترم پيشنهاد مي كنيم از قدم هاي دوازده گانه نيكوتيني هاي گمنام بهره مند شويد.

به خاطر داشته باشيد آنچه از اين برنامه بدرد شما مي خورد را برداشت كرده و بقيه را رها كنيد.

با مطالعه ساير نشريات نيكوتيني هاي گمنام مي توانيد درك خود را از اين برنامه وسعت بخشيد.

اگر سؤالي داريد مي توانيد از اعضاء بپرسيد و يا با ما تماس حاصل نماييد.

دیدگاه‌ها  

# آدرس جلساتژیلا 1397-08-26 04:37
سلام.آدرس جلسات نیکوتینی های گمنام کرج رو میخوام.میتونین کمکم کنین؟
پاسخ دادن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید