ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

پنجشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
Thursday, 19 September 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

خطاب به تازه وارد و راهنما

خطاب به تازه وارد و راهنما


خوش آمديد

براي ما مهم نيست كه شما نيكوتين را به چه شيوه اي مصرف مي كرده ايد و يا چند بار سعي در قطع مصرف نيكوتين داشته ايد . اگر تمايل داريد كه قطع مصرف كنيد، به جمع ما خوش آمديد. ما با مرتب آمدن به جلسات و سهيم شدن در تجربه ديگر اعضاء، به باور رسيده ايم. مشاركت كردن با يكديگر، اميد را در ما بيدار و كمكمان مي كند تا از ذهني باز برخوردار باشيم.

به شما پيشنهاد مي كنيم براي اينكه متوجه شويد كه حمايت از ديگر اعضاء و بكارگيري اصول نيكوتينيهاي گمنام چگونه به ما كمك كرده است تا هديه رهايي از نيكوتين را دريافت كنيم، چندين بار به اين جلسات بيائيد.


تصميم گيري براي قطع مصرف:

اكثر ما سيگار كشيده ايم. اين موثرترين راه براي رسيدن نيكوتين به مغز از طريق ريه ها مي باشد.

راه هاي ديگري نيز مانند: قليان، پيپ، جويدن تنباكو و غيره وجود دارد. عنصر اصلي در تمامي اينها، نيكوتين است.

هريك از ما دلايل خاص خود براي مصرف نيكوتينمان را داشتيم، تا بدينگونه فقط موقتاً وسوسه مداوم خود را تسكين دهيم. بسياري از ما نيكوتين را براي كاهش دردهاي جسمي و عاطفي مان مصرف مي كرديم. اكنون كه تصميم به قطع مصرف نيكوتين گرفته ايد، ممكن است براي شروع احساس تشويش و نگراني داشته باشيد. براي بسياري از ما، در ابتدا اين كار دشوار بود، اما در هر حال با حمايت و پشتيباني گروه از ما، نگرانيهاي ما كاهش يافت و سعي و تلاش ما بسيار كمتر از آني بود كه انتظار داشتيم. بسياري از ما براي سالها نيكوتين مصرف كرده بوديم و برايمان سخت بود كه بتوانيم بدون رفيق هميشگي خود زندگي كنيم. در عميق ترين نقطه اعتياد، ما يك حس انزواطلبي وجود دارد. توسط اعضاء درك و نيرويي را دريافت مي كنيم كه ما را از اين انزوا رها مي نمايد.


روش و رفتارهايتان را در اختيار بگيريد:

رهايي از نيكوتين را حق خود بدانيد. از مشكلات به عنوان ابزارهايي در جهت قدرتمندتر شدنتان در جهت برطرف نمودن مشكل بعدي بهره بگيريد و شهامت پيدا كنيد تا مشكل بعدي را به بهترين شكل ممكن حل كنيد. با پيشرفت ارتباط شما با دوستان بهبودي، روشها و رفتارهاي نويني را مي آموزيد. در اين مسير ممكن است تشويش و نگرانيهايي به سراغ شما بيايد، اما همه اينها موقتي است. در لحظه زندگي كنيد، زيرا كه نعمت و هديه در لحظه است. شروع كنيد كه "فقط براي امروز" زندگي كنيد.


طلب كمك كنيد:

اين يك برنامه "ما" مي باشد. ما با يكديگر كار و به يكديگر كمك مي كنيم تا به هدفمان برسيم. وقتي در جلسات گوش فرا مي دهيم، عملاً در حال كار كردن قدم دوم هستيم "يك نيروي برتر از ما مي تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند"

اگر وسوسه مصرف نيكوتين شديد، قبل از اينكه آنرا مصرف كنيد با راهنمايتان تماس بگيريد. بعد از جلسه با يكي از اعضاء صحبت كنيد. ما مجبور نيستيم بگذاريم مشكل عمده اي به وقوع بپيوندد و سپس از كسي درخواست كمك كنيم. تماس گرفتن با راهنما و يا مشاركت كردن با يكي از اعضاء آتش وسوسه ما را خاموش مي كند. حتي مشاركت كردن قبل از شروع وسوسه مي تواند ما را به خوبي از شر وسوسه مصرف در امان بدارد.

ليست تلفن، ما را به يك منبع حقيقي حمايت و پشتيبباني مرتبط مي سازد. وقتي از نيروي برتري كه درك مي كنيم طلب كمك مي كنيم "به باور رسيدن" در قدم دوم، برايمان معني و مفهوم بيشتري پيدا مي كند. اين تمامي فرآيند بهبودي به سوي بيداري روحاني و يك زندگي اميدوارتر، شادي بخش و همراه با صلح و آرامش است.


چه مصرف بكنيد چه نكنيد، مي گذرد:

ما آموخته ايم كه ديگر بهايي به اين حرف كه "بايد نيكوتين مصرف كنيم تا بتوانيم زندگي كنيم" ندهيم. اعتياد ما يك بيماري است كه اگر آنرا متوقف نكنيم با گذشت زمان بدتر و بدتر مي شود. تنها راه حقيقي خلاص شدن از شر وسوسه نيكوتين، متوقف نمودن ورود اين مخدر به جسم است. با هر بار مصرف اين مخدر، جسممان آماده دوره بعدي وسوسه مي گردد. بيرون راندن نيكوتين از بدن مشكل است، اما با گذشت زمان و در حالت ترك باقي ماندن، علائم و اثرات ناخوشايند آن كاهش مي يابد. با شاهد بودن رهايي و شادي ديگران و سپس خودمان، به تدريج ايمانمان به بهبودي شكوفا و شكوفاتر مي گردد.

اگر بجنگيد، ‌خواهيد باخت:


قبل از آنكه نيكوتين مصرفيمان را در دستان خود بگيريم، لغزش در سرمان اتفاق افتاده است. تسليم نشدن در برابر مصرف نيكوتين به معني نپذيرفتن عجزمان در قدم اول است.

براي بسياري از ما رهايي از نيكوتين احتياج به سعي و كوشش زيادي داشت. ما فقط زماني در اين حركت شكست مي خوريم كه دست از تلاشمان بر داريم. اگر توجه كنيم، سعي و كوششهايمان درسهاي زيادي براي رسيدن به نيازهايمان به ما خواهند داد.

ليستي از آنچه كه از بهبودي مي خواهيد تهيه كنيد:


بسياري از ما ممكن است براي درمان تشويش و نگرانيها و يأس و نوميدي هاي خود با مصرف نيكوتين، اهداف و آرزوهايي را از دست داده باشيم. ما محدود شديم.

مصرف مداوم نيكوتين قابليت هاي ما را به شدت كاهش داد. اكنون بهبودي اميدي تازه در جهت تغيير الگوهاي قديمي و بدست آوردن فرصت هاي جديد در زندگي را برايمان به ارمغان آورده است. ليست كاملي از دلايل قطع مصرف خود شامل: افزايش احترام به خود، تنفس عميق، بدست آوردن انرژي بيشتر، بدست آوردن مجدد قوه چشايي و غيره تهيه كنيد. مرور كردن اين ليست خصوصاً مواقعي كه پريشان و در فشار هستيد، مي تواند براي شما منبع نيروي ارزشمندي باشد. در ليست خود جاي خالي براي اضافه كردن آنچه در آينده به ذهنتان مي آيد باقي بگذاريد. رهايي از نيكوتين سبب خلق قابليت هاي جديد مي شود.


در نيكوتيني هاي گمنام خدمت كنيد:

بيماري ما هيچ روزي تعطيلي ندارد. آنچه را كه امروز براي در حالت ترك باقي ماندن انجام مي دهيم بهبودي فرداي ما را تضمين نمي كند. با خدمت و مشاركت در نيكوتيني هاي گمنام پرهيز و پاكي تان را آسانتر كنيد. تا آنجا كه برايتان امكان دارد در طول هفته به جلسات بيائيد و يا جلسه اي را راه اندازي كنيد. تجربه، اميد و نيرويتان را به مشاركت بگذاريد. شما داستان با ارزشي براي تازه وارد و اعضاء قديمي داريد. تعهد، تغيير ايجاد مي نمايد. خدمتگذاري باشيد براي گروه يا عضو. با گروه هماهنگ باشيد، در نشريات خدمت كنيد، يا بعد از جلسه مكان جلسه را مرتب كنيد. براي حفظ گروه، آنچه را كه در توان داريد انجام دهيد. "خدمت يعني قدرداني در عمل" خدمت مي تواند دروازه اي باشد به سوي صلح و آرامش كه به شما كمك مي كند رها از نيكوتين باقي بمانيد و زندگي شادتري داشته باشيد.


 دعوت:

از شما دعوت مي كنيم به برنامه همياري بهبودي ما ملحق شويد و از آن بهره مند گرديد. با بكارگيري اين برنامه بهبودي، علاوه بر پرهيز از نيكوتين، از لحاظ جسمي سالمتر، از نظر احساسي آرامتر و از جنبه روحي و معنوي اميد و شهامت را بجاي شك و ترديد و ترس، بدست آورده ايم.

احترام ما به يكديگر در تعهدمان به انتقاد نكردن از يكديگر، شايعه پراكني نكردن و نصيحت نكردن يكديگر مشهود است. اعضاء مي توانند اين برنامه آرام و ملايم را به شيوه خودشان كار كنند، به تازه واردان قوياً پيشنهاد مي كنيم كه يك راهنما به منظور منبع كمك و راهنمايي انتخاب كنند.


 

راهنما در نيكوتيني هاي گمنام

راهنما چه كسي است؟

راهنما شما را در كاركرد قدمهاي دوازده گانه راهنمايي مي كند. راهنما معمولاً كسي است كه با موفقيت قطع مصرف نيكوتين كرده است. او درك و اطلاعات دست اولي از آنچه لازم است در اين مسير انجام دهيد دارد. راهنماها اعضائي هستند كه مي خواهند و قادرند تجربه بهبوديشان را با شما به مشاركت بگذارند.


به چه علت نياز به راهنما داريم؟

رهايي از نيكوتين و باقي ماندن در اين رهايي آسان نيست و اكثر ما به حداكثر كمك ها نيازمنديم. بيشتر ما با چگونه زندگي كردن مشكل داريم. گاهي اوقات نياز به راهنمايي و درك خصوصي تري از زندگي داريم. راهنما مي تواند كمك بزرگي براي ما در يادگيري و بكارگيري قدمها در زندگيمان باشد. ما هميشه در حال يادگيري هستيم.


چه موقع لازم است راهنما انتخاب كنيم؟

در اولين فرصت يك راهنما انتخاب كنيد، حتي اگر هنوز قطع مصرف نيكوتين نكرده ايد. در تمامي مراحل فرايند بهبودي، راهنما بسيار ارزشمند است. مي توان راهنماي موقت انتخاب كرد. اما در هر حال حائز اهميت است كه رابطه راهنما و رهجو بر پايه اعتماد و صداقت متقابل باشد. اين امر سبب گسترش روابط ديگرمان مي گردد.


منافع راهنما بودن چيست؟

بسياري از ما نيكوتين مصرف مي كرديم تا خود را از احساساتمان و ديگران جدا كنيم. راهنما شدن فرصتي است تا كمبودهاي روابط شخصي مان را برطرف سازيم. تندرستي و بهبودي تجربه هاي عظيمي براي به مشاركت گذاشتن هستند. وقتي راهنماي كسي مي شويم، زماني را كه در حال قطع مصرف بوديم برايمان زنده مي كند. اين عمل كمك مي كند تا پاكي خود از نيكوتين را حفظ كنيم.

با راهنما شدن اين فرصت را پيدا مي كنيم كه قدم دوازدهم را كار كنيم. همچنين فرصت تازه اي بدست مي آوريم تا مجدداً فرآيند قدم ها را كار كنيم و بيداري روحاني خود را وسعت بخشيم.

دیدگاه‌ها  

# راهنماییم ح 1396-02-22 09:41
با سلام و احترام
من در شرکتی کار میکنم که اکثرا" سیگاری هستند.به عنوان کارشناس بهداشت برای ترک این افراد چه پیشنهادی می کنید.
یک برنامه مدون برای این کار لازم هست.
اگه کمکم کنید ممنون میشم
پاسخ دادن
# # راهنمایید ف 1396-12-06 10:02
سلام
من به تازگی برای بار چندم نیکوتین رو کنار گذاشتم ولی قبلا هر بار این کار رو کردم به دلیل این که دوستانم همراهی نکردن و یا به تمسخر من پرداختن، دوباره شروع کردم ولی این بار با انجمن نیکوتینی‌های گمنام آشنا شدم، نمی دونم چطوری باید یه راهنما پیدا کنم که بتونه به عنوان یک حمایتگر تو این مسیر با من همراه شه ؟
اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
پاسخ دادن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید