ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
Tuesday, 18 June 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

فقط براي امروز ...

فقط براي امروز ...

مطلب زير توسط يكی از خدمتگذاران انجمن نیکوتینی های گمنام از ایران برای دفتر خدمات جهانی ارسال گردیده است. او می گوید در ايران 250 جلسه‌ ي نيكوتيني ‌هاي گمنام در 17 استان وجود دارد.

 -۱فقط براي امروز، روزم را با عشق به برنامه و زندگي ِ دوباره بدون مصرف نيكوتين آغاز می کنم.

 -۲فقط براي امروز، آگاه خواهم بود كه بهبودي یک تحول عظیم در زندگي‌ ام است كه با تمايل، صبر و  پشتكار به وقوع می پیوندد.

 -۳فقط براي امروز، بهبودي‌ ام را با معتاد به نيكوتين ِ ديگري كه هنوز رنج مي‌ كشد، سهيم خواهم شد.

 -۴فقط برای امروز، گذشته تلخ خود را به یاد خواهم داشت و دیگر نیاز نیست دود را به خود و اطرافیان هدیه کنم، بلکه بهبودی را با ایشان به مشارکت می گذارم.

 -۵فقط برای امروز، برای قدر شناسی بابت هدیه پاکی و بهبودی خواهان خدمتی به خانواده، انجمن و اجتماع خواهم بود.

 -۶فقط برای امروز، به جای تاسف خوردن برای زندگی گذشته سعی میکنم تجربه ای کسب کنم و میزان خطا و خسارتم را کاهش دهم و یا آن را جبران نمایم.

 -۷فقط براي امروز، شرايط امني براي همنوعان خود فراهم مي‌ آورم و می دانم زيبايي‌ زندگي ‌آنان زیبایی زندگی من است.

 -۸فقط براي امروز، سپاسگذار ِ بهبودي‌ام خواهم بود و آن را به عنوان يك هديه‌ی گرانبها خواهم پذيرفت.

           9-  فقط براي امروز، با تمرين ِ اصول روحانی در تمام امور ِ زندگي‌، به انجمن و جامعه خدمت خواهم كرد.

 

فصلنامه هفت مطلب

دیماه2016

مترجم پیام.ص

ویرایش نهایی کمیته متون و ترجمه انجمن