ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
Tuesday, 18 June 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

صدقه یا کمک داوطلبانه ؟

 

آیا این دو واقعاً با هم متفاوتند؟ از نظر من بله. علیرغم اینكه انجمن نیكوتینی‌های گمنام یك سازمان غیرانتفاعی می‌باشد، اما ما به هیچ‌وجه پولی به عنوانِ کمک از جانبِ كسانی كه عضو انجمنِ ما نیستند، قبول نمی‌كنیم.

به عنوان یك عضو انجمن، با مشکلات بسیاری رو به رو هستم، بنابراین برای اهداف و آرمان‌های مشخص، مبالغی را به انجمن هدیه می‌دهم و این‌ یعنی نیكوكاری و خیرات. البته انجمن نیكوتینی‌های گمنام یك سازمان خیریه نیست. به عنوان یه عضو NicA ، من وقت، تجربه، نیرو، امید و پولم را به گروهم و خدمات جهانی هدیه می‌كنم. نیكوتینی‌های گمنام انجمنی از افرادی است كه مسئولِ هزینه‌های خود هستند.

سنتِ هفتم به ما خاطرنشان می‌كند كه ما از طریق كمك‌های داوطلبانه اعضا متکی به خود هستیم. ما حمایت‌های مالی خارجی را نمی‌پذیریم، هیچ پولی برای مصارف‌مان پس‌انداز نمی‌كنیم، و  به هیچ‌وجه به دنبالِ سرمایه‌گذاری و كسبِ درآمد نیستیم. ما از طریق اعضای حمایت‌گر خود مورد حمایت واقع می‌شویم و از این طریق است كه می‌توانیم پیام انجمن را به معتاد به نیكوتینی كه هنوز در عذاب است، برسانیم.

 

آلیسیا آر

از توماس KY

مترجم : پیام ص