ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
Tuesday, 18 June 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

وقتی فهمیدی یک معتاد به نیکوتین هستی که....

وقتی فهمیدی یک معتاد به نیکوتین هستی که....

 • دندان پزشک بهت گفت که تا 72 ساعت سیگار نکش ولی به محض رسیدن به پارکینگ با دهن بانداژ شده سعی کردی یه پک بزنی.
 • دکترت ازت پرسید که در روز چند نخ سیگار میکشی و تو گفتی "تنها چن نخ.." و میدانستی که دروغ میگویی.
 • صبح قبل اینکه از تخت خارج شوی سیگارت روشن بود
 • ساعت 3 صبح ته‌سیگار می‌کشیدی چون یادت رفته بود که سیگار بخری و مغازه ها بسته بود.
 • در طوفانی شدید خونه رو به قصد تهیه سیگار ترک کردی
 • به ملاقات دوستانی که اجازه سیگار کشیدن در خانه به تو نمیدادن نمیرفتی
 • تنباکو خیس میکردی و با ماکروویو خشک میکردی تا سیگار بیشتری داشته باشی
 • همسرت رو مجبور میکردی که قرص‌های نیکوتینت رو از برفک فریزر بیرون بکشه
 • هر بار ترک میکردی و بعد مصرف میکردی سخت تر از بار قبل بود.
 • هر بیست دقیقه یک بار در دستشویی سیگار میکشیدی
 • از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده میکردی و بلافاصله بعد آن سیگار روشن میکردی.
 • به جایگزین های نیکوتین اعتیاد پیدا کردی.
 • مجبور به خشک کردن سیگار هایی شدی که وقتی درحال شستن ظرفها یا دوش گرفتن بودی خیس شده بود.
 • ایستادن زیر باران، برف و تگرگ برای کشیدن سیگار تبدیل به عادت شده بود.
 • بیشتر از خورد و خوراک برای نیکوتین خرج میکردی
 • در حال رانندگی هستی و جاسیگاری آتش میگیرد و برای خاموش کردنش مجبوری کنار بزنی
 • در حال کشیدن سیگار هستی در حالی که میبینی دوتای دیگه روشن کردی
 • پشت بوته‌ها قایم شدی برای اینکه که کسی نبیند که سیگار میکشی.
 • در حال نجام کاری هستی که نمیخواهی
 • در بیمارستان هستی و برای خروج و کشیدن سیگار مجبور به امضا کردن برگه ای هستی که میگوید متوجه هستی که کشیدن سیگار ممکن است منجر به مرگ شود.
 • در طی سه ماه دو عمل جراحی داشتی و در حالی که یک دستت بسته بود به محض بیرون آمدن از اتاق عمل با دست دیگر میخواستی سیگار بکشی.
 • انقدر از خمیر دندان دارچینی استفاده کردی که دندان‌هایت را از دست دادی.
 • وقتی سیگار شکسته را چسب زدی و هنگام روشن کردن بوی آن را حس کردی و همچنان به کشیدن ادامه دادی.
 • نیمه شب در حال سرفه از خواب بیدار شدی و سیگار روشن کردی.
 • برایت اهمیتی نداشت از چه کسی پول قرض میگیری که سیگار تهیه کنی.
 • همه‌ی ته‌سیگار ها را جمع میکردی تا بعدا بکشی
 • هنگام سرفه کردن خلط خونی داشتی و همچنان مصرف میکردی
 • تشخیص داده شد که سرطان داری و همچنان سیگار میکشیدی
 • ته‌سیگارت ته سیگار داشت.
 • عقلت میگفت نه ولی بدنت میگفت بله
 • فک میکردی همه‌ی دنیا حکم زیر سیگاری رو دارن واست.
 • بیشتر بیدار میموندی تا سیگار بکشی و بعد از 4 به خواب میرفتی
 • و در آخر زمانی میدونی که معتاد به نیکوتین هستی که نمیتونی قطع مصرف کنی

جمع‌آوری شده توسط گروه جلسات تلفنی Free Bridge

مترجم :  امیر.ص