ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
Tuesday, 18 June 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

افکاری بر قدم دوم.....

افکاری بر قدم دوم.....

ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر از ما میتواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.

بعد از گذشت سال‌ها در یک برنامه‌ی دوازده قدمی دیگر، کارکرد قدمها با یک راهنما و راهنما بودن برای دیگران، یک بار دیگر تصمیم گرفتم که سیگار را ترک کنم. با تمام وجود به خوبی میدانستم که در برابر سیگار ناتوان هستم و زندگیم غیر قابل اداره شده است. در طول 43 سال مصرف نیکوتین به نمونه‌های غافلگیرکننده‌ی بسیار زیادی برخوردم. چند روز بعد از اینکه ترک کردم و صادقانه با واقعیت زندگی همراه با نیکوتین نگاه کردم، از خداوند درخواست کردم که کمکم کند تا برای امروز نیکوتین مصرف نکنم و کمکم کند تا عصبانی نشوم.

وقتی روزها گذشت تازه متوجه شدم که ایمان و اعتمادم به نیروی برتر روز به روز بیشتر شده است و وقتی سیگار نکشیدم اتفاقی خاصی نیفتاد. وقتی این ایمان و اعتماد رشد کرد فهمیدم که "به مرور به این باور رسیدم" و این را به خاطر مصرف سیگار قبلا تجربه نکرده بودم. با این که بعضا فکر میکنم که چه اتفاقی برای سلامت عقل من افتاده است، ولی اطمینان دارم که اعتقاداتم آنقدر قوی هست که مرا یک روز دیگر پاک از نیکوتین نگه دارد.

مرتبه‌ی جدیدی از اعتقادم به نیروی برترم کمک میکند تا در مسیر بهبودی قدم بردارم.

 

ترجمه : امیر.ص