ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
Tuesday, 18 June 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

برگرفته از جلسات تلفنی

برگرفته از جلسات تلفنی اعضای نیکوتینی‌های گمنام


به گفته‌ی النور روزولت انسان در هر تجربه‌ای که واقعا می‌ایستد تا از نزدیک با ترس رو در رو شود، قدرت، جرئت و اعتماد به نفس به دست می‌آورد. می‌تواند به خودش بگوید که من با این وحشت زندگی کرده‌ام و می‌توانم از پس چیزی که پیش رو است بر بیایم. اما کاری را که فکر می‌کند نمی‌تواند انجام دهد را حتما باید انجام دهد.

ما تلاش می‌کنیم

به زندگی در لحظه،

به زندگی بدون نیکوتین فقط برای امروز، 

فقط برای یک روز، یک لحظه، یک نفس و با دعوت نیروی برتر به درونمان.

ما تلاش می‌کنیم به

دوست داشتن خودمان و اطرافیانمان،

به خارج شدن سریع ازخویشتن خویش،

به مشخص کردن مرز میان خود و افرادی که دوستشان داریم.

ما تلاش می‌کنیم

به زندگی درحال ،

و زندگی با همان نفسی که با آن پا به جهان گذاشتیم داوطلبانه عشق بورزیم.

ما تلاش می‌کنیم با کنار گذاشتن ترس هایمان،

با پریدن در آب یخ و فهمیدن اینکه این خطر کردن آنقدرها هم بد نبود، صاف و استوار بایستیم؛

نفس عمیق بکشیم و بدانیم که همه چیز روبه راه خواهد شد.

امروز، من شهامت آن را دارم که خارج از حاشیه امن خود زندگی کنم. ممکن است از بیماری بیزار باشم اما نباید از خود بیزار باشم. من می‌توانم هر کاری را که تصور می‌کردم نمی‌توانم انجام بدهم را به انجام برسانم. در خواب هم نمی‌دیدم که درخواست کمک کنم و از بند نیکوتین رها شوم.

مترجم : وحید

ویراستار : امیر.ص